Υπηρεσίες Αναδιάρθρωσης

 

 

  • Μελέτες αναχρηματοδότησης & διαχείρισης χρέους (υπαγωγή άρθρα 99 και 107)

 

  • Διαχείριση οφειλών προς τρίτους και ακίνητης περιουσίας

 

  • Επαναδιαπραγμάτευση όρων