Νομικές Υπηρεσίες (μέσω δικτύου συν/τών)

 

 

  • Σύνταξη ή έλεγχος Ιδιωτικών Συμφωνητικών

 

  • Νομική Υποστήριξη σε επιχειρησιακά θέματα

 

  • Έναρξη και διαχείριση υπεράκτιων εταιρειών (off-shore)