Εργατικά - Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

 

 

· Μηχανογραφική τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων.

· Διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων και διακοπών συνεργασίας.

· Συμβουλές σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα.

. Διαχείριση και ενημέρωση επιδοτούμενων προγραμμάτων μέσω ΟΑΕΔ