Οργάνωση Επιχειρήσεων

 

· Παροχή επιχειρηματικών και διαχειριστικών συμβουλών.

· Διοίκηση και διαχείριση οικονομικών μονάδων.

· Προτάσεις για την αύξηση της παραγωγικότητας.

· Συμβουλές Μηχανοργάνωσης.